تاریخ 1399/11/08
بازدید 323 نفر

 در حالت کلی نقشه برداری به سه دسته ی زمینی دریایی و هوایی تقسیم می شود

اما به علت وسعت زیاد نقشه برداری تقسیمات مختلفی برای آن در نظر گرفته اند :

1-ژئودزی: جهت تعیین و بررسی شکل و ابعاد زمین و عوارض سطحی آن.

2- توپوگرافی: برداشت و نمایش شکل زمین و محاسبه مساحت.

3- فتوگرامتری: تهیه ی نقشه با عکس برداری هوائی یا زمینی.

4- کارتوگرافی: پس از عملیات نقشه برداری و انجام محاسبات مورد نیاز و ترسیم نقشه باید آن را تهیه نمود و به هم متصل کرد.

5- سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) :  ذخیره، بازیابی، به هنگام سازی و پردازش داده های مکانی به منظور اتخاذ یا پشتیبانی یک تصمیم برای حل یک مسئله به بهترین روش و کمترین هزینه.

6- سنجش از دور(RS) :جمع‌آوری اطلاعات از عوارض سطح زمین، بدون تماس فیزیکی.

7- کاداستر(پارسل مپ): نقشه برداری ثبتی و یا نقشه برداری که ارزش حقوقی داشته باشد.

8- آب‌نگاری (هیدروگرافی): تهیه نقشه و دادهای مکانی از ژرفای آبها.

رشته های مختلف نقشه برداری:

1-نقشه برداری مسیر: برای طرح و پیاده کردن مسیرها از قبیل راه و راه آهن و کانال کشی و غیره استفاده می گردد.

2-نقشه برداری زیرزمینی: موضوع آن برداشت یا پیاده کردن نقشه های تونل و معادن و غیره است.

3-نقشه برداری هیدروگرافی: به منظور داشتن موقعیت عمق دریاها و رودخانه ها جهت عبور و مرور کشتی ها استفاده می شود.

4-نقشه برداری نظامی: برای تهیه نقشه های نظامی و تعیین نقاط استراتژیکی و دفاعی مورد استفاده قرار می گیرد.

5-نقشه برداری ثبتی: که هدف آن تعیین حدود اراضی و مساحت قطعات ملکی است.

6-نقشه برداری شهری: برای تهیه و اجرای طرحهای جامع و تفصیلی و هادی شهرها به کار می رود.

X
مشاوره رایگان