پروژه دریاچه چیتگر

محل پروژه: تهران منطقه نوع فعالیت : پیاده سازی و برداشت سازه ها و مسیر ضلع جنوبی دریاچه

X
مشاوره رایگان