پروژه پردیس شرق

محل پروژه : تهران طبقات :15 سطح اشغال : 10000 متر مربع مساحت بنا : 94 هزار متر مربع

X
مشاوره رایگان